torsdag 20 april 2017

I Sverige belönas invandrade våldtäktsmän, medan våra gamla svälter.

Det har tjatats mycket om den svenska modellen. Man använder begreppet och flaggan som ett slagträ mellan partierna, för att vinna mer tid till sina egna överbetalda anställningar. Margot har retat muslimerna på oss, genom sina vansinnesutfall mot andra kulturer. Lövfén står nu o stampar med foten på Gotland, medan han hotar homofob-Putin med allmän värnplikt för svenska Pokemon-barn. Allt detta, när försvaret har delegerats ut på ett förlöjligat EU, som skrattar åt vår naiva flyktinghantering! Man blir rädd. Är det ingen som tänker på landets säkerhet, innan den öppnar käften?

Nyss räddades 8000 båtflyktingar på Medelhavet, igen. Ingen vill ha dem. Människosmugglarna gnuggar händer och blir rika med hjälporganisationernas stöd. Bara att skicka fler betalande lycksökare! Här har de invandrade ihjäl svenskar, och belastar rättsväsendet i många år framöver. Turkiets president övar utpressning, med sina lagrade flyktingar på dörren ut mot övriga EU. Skall vi betala honom fortsatt, trots den diktatur som han inför? Vem gynnar vi då?

De naiva gapar om rasism, så snart man pekat på brotts-statistiken. Nej till fotboja! Underjordsgaragen brinner i Rosengård, och så ropas det på regeringen? Men håll ordning på era egna ungar! Så där har vi inte uppfört oss. Det är ett beteende vi endast sett i utrikesnyheterna, decennier på rad.
Hur mycket skall det få kosta, innan vi har gjort rent hus igen? När banker missköter sig, får vi skattebetalare pröjsa. Vart tionde år. Vi blir utan pension, p.g.a. dåliga investeringar och höga avgifter. Fram till dess skall vi alltså lida p.g.a. importerade problem och höjda levnadskostnader? Oavsett om utlänningarna flytt eller är på semester, förväntas vi betala för dem! Frireligiösa samlar poäng, på att gå emot kommun och stat. Hur blev det så? Vem trodde att bistånd skulle ge folkökning och snedbalans.. hrmm.

Polisen uppmanar oss numera att inte hjälpa någon längs vägen, p.g.a. gästande kriminella. Förr var det självklart att hjälpa till! Man körde inte förbi.
Inlandet härjas, liksom andra områden, av stöldligor. Öst-statare i folkmun. Båtmotorerna åker till Estland, för att försvinna. Inget samarbete är att vänta där. Ingen hjälp fås här. Polisen har kallats söderut. Vi har en samling "hen" som kacklar i regeringsbyggnaden. Tryggheten är skrotad. Skola, vård och omsorg rämnar.
Vad är det med den svenska modellen, som våra Pokemon-barn skall vilja dö för? Barnhemsbarnen som aldrig får upprättelse? De sjukskrivna som drivs till självmord, de överbegåvade som mobbas till passivitet? Är det det som är trygghet och solidaritet? Är de fegt flyende bråkstakarna mer värda, än de individer som våra förfäder byggde upp samhället åt? Borde inte de strida på hemmaplan, om de nu har sådana krav? Istället för att komma hit med kraven? Låt länder få ha kvar sin identitet och särprägel. Det är det som ger turist-inkomster. Personer som åker hem igen, på egen betald biljett. Som det nu är, går kommunerna på knä. Bötfälls om de protesterar.

Hur skall man hantera afrikanerna, som snart flyr hunger? Än tittar man bara tyst på dem. Hoppas att tillräckligt många skall hinna dö, innan privata skall skänka igen. Underhålla missförhållandena. Familjeplanering? Samarbete på hemmaplan?
I Sverige har vi i och med EU dräpt ut självhushållningen och väntar vattenbrist i södra delen. Där produktionen skulle ske. Vår mat åker till Kina.