måndag 30 november 2015

Kungen avstår från slotten, för hemlösa!

Då det är inne att följa med PK-vindarna, har även kungen insett att han är en belastning! Som jag tolkat det, kommer han och andra nassebarnet att flytta till en återvunnen skogsbarack i övre Norrlands avfolkade vindsnurrepark, så att även den landsänden kan få representeras och boendekostnaderna minska för skattebetalarna. Samtidigt kommer nu boendekrisen inuti flyktingkrisen att vara åtminstone delvis löst, då det ryms många skänkta madrasser i de olika slotten och fritids-residensen! Flyktingar kommer snabbt att integreras, med våra ignorerade uteliggare.

Hur skall man annars tolka "knugens" samvetsgranna uttalande och badkarsförbud? Finns mer begåvade avlatshandlare, som inser när de har fått tillräckligt.

Tur att Europa kan lita på historiens fredliga Turkiet! Det har lämnat så många ruiner åt turismen..